Громадський освітній проект "Діалог - запорука успіху" Відхилений

Доданий
31.07.2019
Номер
9
Освіта

Освітній громадський проект «Діалог - запорука успіху» - це спільний пошук шляхів розвитку освіти усіма зацікавленими сторонами та підвищення громадянської свідомості населення через його залучення до життя громади.

Автор проєкту
Василь
Василь Бороздін
Бюджет
107 720 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Локалізація проекту (місто/район)

Шостка

Житловий масив/мікрорайон

освітні установи міста, комунальні заклади

Проблема (передумови, обгрунтування необхідності реалізації проекту)

Активне, впливове і розвинене громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і належного врядування, в управлінні державними справами і вирішенні питань місцевого значення, розробці і реалізації ефективної державної політики у різних сферах, утвердженні відповідальної перед людиною правової держави, розв'язанні політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем.
Але, незважаючи на велику кількість нормативно-правових актів, створених з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в Україні, рівень участі громадян у громадській діяльності все ще знаходиться на низькому рівні. Особливо це простежується у Сумській області порівняно з іншими областями держави.

Мета проекту

Мета проекту – через освітні заходи сформувати і розвинути у громадян міста громадянських компетентностей, спрямованих на утвердження і захист демократії, здатності відстоювати свої права, відповідально ставитися до громадянських обов’язків, брати відповідальність за своє власне життя, за налагодження гармонійних стосунків між членами своєї сім’ї та за життя територіальної громади.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обгрунтування

Шляхом проведення серії заходів (зустрічей, тренінгів, фасилітацій), спрямованих на всебічний розвиток особистостей та набуття учасниками громадянських компетентностей, місцевій владі вдасться налагодити діалог з усіма соціальними групами громадян, що дасть їй змогу своєчасно реагувати на тенденції розвитку суспільних процесів, а отже — коригувати місцеву політику з урахуванням суспільних потреб, а населенню — проявляти громадянську ініціативу та розуміти значущість власної участі і спроможності впливати на процеси прийняття управлінських рішень.
Учасниками та тренерами заходів обов'язково мають стати депутати місцевих рад, представники органів місцевого самоуправління, громадські радники та громадські активісти з інших регіонів України.

Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)

Проектом планується залучати різні соціальні групи мешканців Шосткинської ОТГ.

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

План заходів реалізації проекту буде розроблено на початку проекту, враховуючи результати соціологічного опитування.

Ключові показники оцінки результату проекту

-сформувати громадянської (державної), національної та культурної ідентичності; сприяння розви- набуття навичок здійснювати демократичне управління на місцевому рівні та навичок участі громадян у веденні державних справ; - сформувати основні навички критичного мислення та медіаграмотності, вміння їх практичного застосування; - впровадження ідей інклюзивного навчання; - формування активної життєвої позиції, здатності до громадських ініціатив та волонтерства; - формування навичок конструктивної міжособистісної та суспільної взаємодії, яка ґрунтується на взаємоповазі, обміну досвідом і співпраці; - застосування принципів солідарності та турботи про спільне благополуччя.